Atıklardan Enerji Üretimi

Günümüzün en ciddi problemlerinden birisi olan çevre kirliliğine neden olan atık çöpleri enerjiye çeviriyoruz. Rasso Group, uluslararası tecrübesini toplumsal sorunlara çözüm üretmekte de kullanarak atık çöpleri enerji üretimine kazandırıyor. Firmamız toplanan atık çöpleri geri dönüşüme göndererek enerji üreten tesise çeviriyor.

Firmamız çevre kirliliğinin önüne geçebilecek bilince ve teknolojiye sahip olarak bu kirliliğin önlenmesine karşı örnek oluyor. Atık çöplerin zamanla çürümesiyle ortaya çıkan metan gazı doğaya ve insanlığa büyük zararlar vermektedir. Bu zararı yarara çevirerek atık çöplerden enerji üreten tesisler kurup, bu tesislerin yayılmasına öncülük ediyoruz.

Atıktan Enerji
Atık Enerji Tesisi

Atık Enerji Tesisi

İş ortaklarımızın çıkarlarını ve toplumun faydasını göz ardı etmeden, enerji zararlı olan çöplerden elde ettiğimiz enerjiyle çalışan tesisleri kuruyoruz. İleri teknolojiden faydalanarak yurt dışında oldukça yayılan bu tesislerin Türkiye’de de yayılması için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Rasso Group, birçok sektörde işinin en iyisini yaparak ortaya çıkan olumsuz sonuçları olumlu hale çevirerek üretime katkıda bulunuyor. Bu sayede enerji tasarrufunu gerçekleştirerek, çevre kirliliğinin en aza indirilmesini sağlıyor.